Pts

1 2 3 4 5
Ilya Korogodsky 11 11 9 6 7
Alik Girevenkov 8 5 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 5 - Alik Girevenkov
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 - Ilya Korogodskii won 11-8
 • Score at the end of Game 1 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 - Ilya Korogodskii won 11-5
 • Score at the end of Game 2 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 - Alik Girevenkov won 9-11
 • Score at the end of Game 3 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 4 Race to 5 - Alik Girevenkov
 • Game 4 Race to 7 - Alik Girevenkov
 • Game 4 Race to 9 - Alik Girevenkov
 • Game 4 - Alik Girevenkov won 6-11
 • Score at the end of Game 4 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Alik Girevenkov
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 9 - Alik Girevenkov
 • Game 5 - Alik Girevenkov won 7-11
 • Score at the end of Game 5 7-11