Pts

1 2 3 4
Artem Slashchev 8 11 12 11
Evgeniy Ilyukhin 11 8 10 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Evgeniy Ilyukhin won 8-11
 • Score at the end of Game 1 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 7 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 9 - Artem Slashchev
 • Game 2 - Artem Slashchev won 11-8
 • Score at the end of Game 2 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 - Artem Slashchev won 12-10
 • Score at the end of Game 3 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 4 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 4 Race to 7 - Artem Slashchev
 • Game 4 Race to 9 - Artem Slashchev
 • Game 4 - Artem Slashchev won 11-5
 • Score at the end of Game 4 11-5