Pts

1 2 3
Igor Kovalev 11 11 12
Evgeniy Nikitin 7 7 10