Nadezhda-2 Orenburg Nadezhda-2 Orenburg   Shakhty-Urgpu Shakhty-Urgpu
Nadezhda-2 Orenburg Nadezhda-2 Orenburg   Shakhty-Urgpu Shakhty-Urgpu

Comments

Pts

1 2 3 4 F
27 17 23 19 86
20 22 14 13 69