Pts

1 2 3 4
Руслан Швайко 5 12 4 9
Arseny Popkov 11 10 11 11