Diosgyori VTK Diosgyori VTK   Ferencvarosi Ferencvarosi

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 1.40 3.40 0.00 1.00 6.00
Away 1.00 3.60 0.00 1.00 6.40
Total 2.40 7.00 0.00 2.00 12.40
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 1.10 3.20 0.30 1.00 6.10
Away 1.50 3.80 0.10 0.80 7.60
Total 2.60 7.00 0.40 1.80 13.70