Pts

1 2 3 4 5
Dmitri Razinkov 16 3 11 5 8
Vyacheslav Tsvetkov 14 11 4 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 1 Race to 5 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 Race to 7 - Dmitri Razinkov
 • Game 1 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 1 - Dmitri Razinkov won 16-14
 • Score After Game 1 - 16-14
 • Game 2 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 7 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 2 - Vyacheslav Tsvetkov won 3-11
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 7 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 Race to 9 - Dmitri Razinkov
 • Game 3 - Dmitri Razinkov won 11-4
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 7 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 4 - Vyacheslav Tsvetkov won 5-11
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 5 Race to 3 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 5 Race to 5 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 5 Race to 7 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 5 Race to 9 - Vyacheslav Tsvetkov
 • Game 5 - Vyacheslav Tsvetkov won 8-11
 • Score After Game 5 - 8-11