Pts

1 2 3 4 5
Sergey Khomutov 11 8 9 11 9
Igor Poletaev 8 11 11 7 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Poletaev
 • Game 1 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 1 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 1 Race to 9 - Sergei Homutov
 • Game 1 - Sergei Homutov won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Igor Poletaev
 • Game 2 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 2 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 2 Race to 9 - Igor Poletaev
 • Game 2 - Igor Poletaev won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergei Homutov
 • Game 3 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 3 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 3 Race to 9 - Igor Poletaev
 • Game 3 - Igor Poletaev won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Sergei Homutov
 • Game 4 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 4 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 4 Race to 9 - Sergei Homutov
 • Game 4 - Sergei Homutov won 11-7
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Sergei Homutov
 • Game 5 Race to 5 - Igor Poletaev
 • Game 5 Race to 7 - Igor Poletaev
 • Game 5 Race to 9 - Sergei Homutov