Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Voytenko 7 4 11 11 12
Алексей Сапронов 11 11 8 5 14

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 1 Race to 5 - Oleksiy Sapronov
 • Game 1 Race to 7 - Oleksiy Sapronov
 • Game 1 Race to 9 - Oleksiy Sapronov
 • Game 1 - Oleksiy Sapronov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksiy Sapronov
 • Game 2 Race to 5 - Oleksiy Sapronov
 • Game 2 Race to 7 - Oleksiy Sapronov
 • Game 2 Race to 9 - Oleksiy Sapronov
 • Game 2 - Oleksiy Sapronov won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 3 - Yaroslav Voytenko won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 4 - Yaroslav Voytenko won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Oleksiy Sapronov
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 Race to 7 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 Race to 9 - Yaroslav Voytenko
 • Game 5 - Oleksiy Sapronov won 12-14