Pts

1 2 3 4 5
Михайло Хлахолев 4 11 6 7 0
Oleh Rynskyi 11 9 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleh Rynskyi
 • Game 1 Race to 5 - Oleh Rynskyi
 • Game 1 Race to 7 - Oleh Rynskyi
 • Game 1 Race to 9 - Oleh Rynskyi
 • Game 1 - Oleh Rynskyi won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleh Rynskyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleh Rynskyi
 • Game 2 Race to 7 - Mykhailo Hlaholev
 • Game 2 Race to 9 - Mykhailo Hlaholev
 • Game 2 - Mykhailo Hlaholev won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Oleh Rynskyi
 • Game 3 Race to 5 - Oleh Rynskyi
 • Game 3 Race to 7 - Oleh Rynskyi
 • Game 3 Race to 9 - Oleh Rynskyi
 • Game 3 - Oleh Rynskyi won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleh Rynskyi
 • Game 4 Race to 5 - Oleh Rynskyi
 • Game 4 Race to 7 - Oleh Rynskyi
 • Game 4 Race to 9 - Oleh Rynskyi
 • Game 4 - Oleh Rynskyi won 7-11