SKA LVIV SKA LVIV   ZNTU-ZAS Zaporizhya ZNTU-ZAS Zaporizhya
24 Pts 30
4 Last 10 Mins Score 4
44 44
Владение мячом
56 56

Pts

1 2 F
13 11 24
18 12 30

Events

 • 2' - 1st Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 4' - 2nd Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 4' - 3rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 6' - 4th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 8' - 5th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • Half - Race to 3 - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 8' - 6th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 9' - 7th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 10' - 8th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 11' - 9th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 5 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 12' - 10th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 13' - 11th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 13' - 12th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 14' - 13th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 7 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 14' - 14th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 15' - 15th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 17' - 16th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 18' - 17th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 18' - 18th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 19' - 19th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • Half - Race to 10 - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 19' - 20th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 20' - 21st Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 21' - 22nd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 21' - 23rd Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • Half - Race to 12 - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 22' - 24th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 23' - 25th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 27' - 26th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 27' - 27th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 28' - 28th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 15 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 28' - 29th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 30' - 30th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 17 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 30' - 31st Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 13-18: First Half Score
 • 32' - 32nd Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 33' - 33rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 34' - 34th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 36' - 35th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 3 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 37' - 36th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 38' - 37th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 41' - 38th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 41' - 39th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 41' - 40th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 5 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 42' - 41st Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 43' - 42nd Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 44' - 43rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 7 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 45' - 44th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 48' - 45th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 48' - 46th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 51' - 47th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 54' - 48th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 60' - 49th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 10 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 60' - 50th Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 60' - 51st Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 60' - 52nd Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 60' - 53rd Goal - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • Half - Race to 12 - ZNTU-ZAS Zaporozhye
 • 60' - 54th Goal - LDUFK Polytechnik Lviv
 • 24-30: Second Half Score