Pts

1 2 3 4
Andrey Emelyanov 5 11 8 7
Vladislav Kazakov 11 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladislav Kazakov
 • Game 1 Race to 5 - Vladislav Kazakov
 • Game 1 Race to 7 - Vladislav Kazakov
 • Game 1 Race to 9 - Vladislav Kazakov
 • Game 1 - Vladislav Kazakov won 5-11
 • 5-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 2 Race to 5 - Vladislav Kazakov
 • Game 2 Race to 7 - Vladislav Kazakov
 • Game 2 Race to 9 - Vladislav Kazakov
 • Game 2 - Andrey Emelyanov won 11-9
 • 11-9: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Vladislav Kazakov
 • Game 3 Race to 5 - Vladislav Kazakov
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 3 Race to 9 - Vladislav Kazakov
 • Game 3 - Vladislav Kazakov won 8-11
 • 8-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Vladislav Kazakov
 • Game 4 Race to 5 - Vladislav Kazakov
 • Game 4 Race to 7 - Vladislav Kazakov
 • Game 4 Race to 9 - Vladislav Kazakov
 • Game 4 - Vladislav Kazakov won 7-11
 • 7-11: Game 4 Score