Pts

1 2 3 4
Mihail Kozhemyakin 11 11 4 11
Timur Mamazakirov 6 6 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 1 - Mihail Kozhemyakin won 11-6
 • 11-6: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 2 - Mihail Kozhemyakin won 11-6
 • 11-6: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Timur Mamazakirov
 • Game 3 Race to 5 - Timur Mamazakirov
 • Game 3 Race to 7 - Timur Mamazakirov
 • Game 3 Race to 9 - Timur Mamazakirov
 • Game 3 - Timur Mamazakirov won 4-11
 • 4-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 4 Race to 5 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 4 Race to 7 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 4 Race to 9 - Mihail Kozhemyakin
 • Game 4 - Mihail Kozhemyakin won 11-7
 • 11-7: Game 4 Score