Hoshi C / Nakanishi K

Dutch Open 07/29 04:21 - Chow M K / Lee M Y v Hoshi C / Nakanishi K 17-20
Dutch Open 07/29 03:00 - Chow M K / Lee M Y v Hoshi C / Nakanishi K 0-2
Dutch Open 07/28 02:50 - Hoshi C / Nakanishi K v Araki A / Imai R 2-0
Dutch Open 07/27 04:00 - Hoshi C / Nakanishi K v Kuuba K / Marran K-K 2-1
Dutch Open 07/26 07:20 - Hoshi C / Nakanishi K v Pustinskaia A / Pyatina E 2-0
Dutch Open 02/24 17:30 1 Hoshi C / Nakanishi K v Hobara S / Sone N 2-0
Dutch Open 02/24 10:30 1 Boje A / Lundgaard S v Hoshi C / Nakanishi K 0-2
Dutch Open 02/23 11:00 1 Hoshi C / Nakanishi K v He P / Hu X 2-0
Dutch Open 02/22 16:00 1 Hoshi C / Nakanishi K v Hogstrom A / Nistad C 2-0