Dmitrii Ignatev Dmitry Ignatiev

Moscow Liga Pro 09/13 07:05 - Dmitry Voronov v Dmitry Ignatiev 7-9
Moscow Liga Pro 09/13 05:00 - Dmitry Ignatiev v Sergey Ogay 10-9
Moscow Liga Pro 09/13 04:00 - Herman Antipov v Dmitry Ignatiev 10-7
Moscow Liga Pro 09/06 07:15 - Sergei Ogai v Dmitrii Ignatev 10-3
Moscow Liga Pro 09/06 06:30 - Andrey Pravednov v Dmitrii Ignatev 11-3
Moscow Liga Pro 09/06 05:30 - Dmitrii Ignatev v Sergei Ogai 8-11
Moscow Liga Pro 09/06 04:30 - Evgeniy Petrovskiy v Dmitrii Ignatev 11-4
Moscow Liga Pro 08/28 03:00 - Dmitry Kolesnikov v Dmitry Ignatiev 3-6
Moscow Liga Pro 08/28 01:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 10-12
Moscow Liga Pro 08/28 00:30 - Dmitry Ignatiev v Evgenii Masokin 10-6
Moscow Liga Pro 08/27 23:30 - Anton Yudin v Dmitry Ignatiev 8-10
Moscow Liga Pro 08/27 22:00 - Dmitry Kolesnikov v Dmitry Ignatiev 6-11
Moscow Liga Pro 08/23 07:08 - Andrey Pravednov v Dmitry Ignatiev 8-4
Moscow Liga Pro 08/23 06:00 - Dmitry Ignatiev v Marat Dulatov 5-10
Moscow Liga Pro 08/23 05:30 - Sergei Ogai v Dmitry Ignatiev 5-11
Moscow Liga Pro 08/23 04:00 - Dmitry Ignatiev v Andrey Pravednov 5-11
Moscow Liga Pro 08/14 03:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 3-10
Moscow Liga Pro 08/14 02:00 - Dmitrii Ignatev v Igor Kovalev 10-2
Moscow Liga Pro 08/14 01:00 - Dmitrii Ignatev v Dmitry Petrochenko 9-9
Moscow Liga Pro 08/14 00:00 - Valery Ivanov v Dmitrii Ignatev 8-10
Moscow Liga Pro 08/13 22:30 - Alexander Frolov v Dmitrii Ignatev 11-7
Moscow Liga Pro 08/09 07:12 - Dmitrii Ignatev v Alexey Afanasyev 11-3
Moscow Liga Pro 08/09 06:30 - Andrey Lytko v Dmitrii Ignatev 9-11
Moscow Liga Pro 08/09 05:30 - Dmitrii Ignatev v Dmitry Kolesnikov 10-11
Moscow Liga Pro 08/09 04:30 - Alexey Afanasyev v Dmitrii Ignatev 10-12
Moscow Liga Pro 07/31 02:33 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 10-10
Moscow Liga Pro 07/31 02:00 - Evgenii Masokin v Dmitry Ignatiev 7-11
Moscow Liga Pro 07/31 00:30 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 10-8
Moscow Liga Pro 07/30 23:00 - Dmitry Ignatiev v Sergey Vakar 9-9
Moscow Liga Pro 07/30 21:30 - Dmitry Ignatiev v Valery Ivanov 6-10