Minakami Town 3x3

Japan 3x3 Tour Extreme 05/04 05:30 - Minakami Town 3x3 v Tsukuba 3x3 - View
Japan 3x3 Tour Extreme 05/04 04:10 - Tachikawa Dice 3x3 v Minakami Town 3x3 - View
Japan 3x3 Tour Extreme 05/04 03:10 - Kalide Okayama 3x3 v Minakami Town 3x3 - View
Japan 3x3 Tour Extreme 04/21 03:30 - Simon 3x3 v Minakami Town 3x3 L 21-14
Japan 3x3 Tour Extreme 04/21 02:30 - Tokyo Dime 3x3 v Minakami Town 3x3 L 18-17
Japan 3x3 EXE Premier 03/17 00:50 - Minakami Town 3x3 v Explorers Kagoshima 3x3 W 20-19
Japan 3x3 EXE Premier 03/16 08:44 - HWB 3x3 v Minakami Town 3x3 W 15-19
Japan 3x3 EXE Premier 03/16 07:19 - Minakami Town 3x3 v Explorers Kagoshima 3x3 W 18-17
Japan 3x3 EXE Premier 03/16 05:28 - Minakami Town 3x3 v Asir 3x3 W 20-18
Japan 3x3 EXE Premier 09/15 05:35 - Simon 3x3 v Minakami Town 3x3 L 20-18
Japan 3x3 EXE Premier 09/15 04:15 - Minakami Town 3x3 v Espirossa Ninja Airs 3x3 W 21-12