Igor Minchenkov

Liga Pro FNTR Moscow Open 09/19 11:06 - Igor Minchenkov v Sergey Ohai 5-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/19 10:00 - Igor Minchenkov v Roman Kobytov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/19 09:30 - Timofey Arteev v Igor Minchenkov 8-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/19 08:00 - Igor Minchenkov v Sergey Ohai 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 19:27 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 18:30 - Igor Minchenkov v Alexander Frolov 9-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 17:00 - Igor Minchenkov v Sergey Vakar 9-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 16:00 - Valery Ivanov v Igor Minchenkov 11-8
Moscow Liga Pro 07/31 02:33 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 10-10
Moscow Liga Pro 07/31 01:30 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 11-8
Moscow Liga Pro 07/31 00:30 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 10-8
Moscow Liga Pro 07/30 23:30 - Evgenii Masokin v Igor Minchenkov 10-6
Moscow Liga Pro 07/30 22:00 - Sergey Vakar v Igor Minchenkov 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/26 18:52 - Sergey Vakar v Igor Minchenkov 10-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/26 18:30 - Evgeny Shishko v Igor Minchenkov 0-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/26 17:30 - Igor Minchenkov v Rodion Rodin 5-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/26 16:30 - Sergey Vakar v Igor Minchenkov 1-1
Moscow Liga Pro 07/24 02:59 - Sergey Vakar v Igor Minchenkov 10-9
Moscow Liga Pro 07/24 01:30 - Dmitrii Ignatev v Igor Minchenkov 8-10
Moscow Liga Pro 07/24 00:00 - Igor Minchenkov v Dmitry Voronov 9-8
Moscow Liga Pro 07/23 22:30 - Igor Minchenkov v Aleksandr Klavdenkov 8-10
Moscow Liga Pro 07/23 21:30 - Sergey Vakar v Igor Minchenkov 11-7
Moscow Liga Pro 07/19 07:05 - Dmitry Ignatiev v Igor Minchenkov 7-11
Moscow Liga Pro 07/19 06:00 - Aleksandr Klavdenkov v Igor Minchenkov 10-5
Moscow Liga Pro 07/19 05:00 - Igor Kovalev v Igor Minchenkov 10-9
Moscow Liga Pro 07/19 04:30 - Igor Minchenkov v Dmitry Ignatiev 9-11
Moscow Liga Pro 07/12 07:30 - Aleksandr Klavdenkov v Igor Minchenkov 13-11
Moscow Liga Pro 07/12 06:00 - Igor Minchenkov v Yaroslav Troyanov 10-6
Moscow Liga Pro 07/12 05:30 - Aleksandr Klavdenkov v Igor Minchenkov 11-7
Moscow Liga Pro 07/12 04:00 - Igor Minchenkov v Andrey Lytko 10-9