Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 10/31 03:30 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Ёмиури Джайентс - Резерв W 5-3
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 10/27 03:30 - Орикс Баффалос - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 10/26 03:30 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Хансин Тайгерс - Резерв L 1-5
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 10/19 03:30 - Хансин Тайгерс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 10/02 04:00 - Йокохама Бэй Старс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/30 04:00 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Ёмиури Джайентс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/29 07:00 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Ёмиури Джайентс - Резерв W 13-7
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/28 07:00 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Ёмиури Джайентс - Резерв L 0-6
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/22 04:00 - Якулт Своллоус - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв L 13-3
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/09 04:00 - Ёмиури Джайентс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/08 04:00 - Ёмиури Джайентс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 4-8
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/07 04:00 - Ёмиури Джайентс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 0-8
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/02 04:00 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Сейбу Лайонс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 09/01 03:55 - Ниппонхам Файтерс - Резерв v Сейбу Лайонс - Резерв L 10-11
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/29 03:30 - Ракутен Иглз - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв - View
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/28 04:00 - Ракутен Иглз - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 5-6
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/27 04:30 - Ракутен Иглз - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 2-3
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/20 04:00 - Сейбу Лайонс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 3-4
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/18 04:00 - Орикс Баффалос - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв D 0-0
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/17 04:00 - Орикс Баффалос - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 1-6
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/13 04:00 - Ёмиури Джайентс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 2-3
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/04 04:00 - Сейбу Лайонс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв D 0-0
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/03 04:00 - Сейбу Лайонс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 5-6
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 08/01 06:00 - Якулт Своллоус - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 6-9
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/31 04:00 - Якулт Своллоус - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв L 6-1
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/30 04:00 - Якулт Своллоус - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 2-6
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/22 04:00 - Чиба Лотте Маринс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв L 4-3
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/21 04:00 - Чиба Лотте Маринс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв L 5-4
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/20 04:00 - Чиба Лотте Маринс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв L 7-0
Япония - Нац. проф. баск. лига - Резерв 07/12 04:00 - Йокохама Бэй Старс - Резерв v Ниппонхам Файтерс - Резерв W 0-9