Pts

1 2 3 4 5
Ilya Korogodsky 11 10 11 6 6
Yurii Merkushin 9 12 7 11 11