Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Tunitsin 9 11 5 11 11
Ilya Korogodsky 11 5 11 4 7