Pts

1 2 3 4 5
Andrey Emelyanov 11 11 3 11 11
Yuriy Sokolov 8 13 11 8 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 1 - Andrey Emelyanov won 11-8
 • 11-8: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Yurii Sokolov
 • Game 2 Race to 5 - Yurii Sokolov
 • Game 2 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 2 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 2 - Yurii Sokolov won 11-13
 • 11-13: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Sokolov
 • Game 3 Race to 5 - Yurii Sokolov
 • Game 3 Race to 7 - Yurii Sokolov
 • Game 3 Race to 9 - Yurii Sokolov
 • Game 3 - Yurii Sokolov won 3-11
 • 3-11: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Yurii Sokolov
 • Game 4 Race to 5 - Yurii Sokolov
 • Game 4 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 4 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 4 - Andrey Emelyanov won 11-8
 • 11-8: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 5 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 7 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 Race to 9 - Andrey Emelyanov
 • Game 5 - Andrey Emelyanov won 11-4
 • 11-4: Game 5 Score