IHK Sparta Sarpsborg

Норвегия Элитесериен 03/07 15:00 - Сторхамар v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 03/05 17:30 - IHK Sparta Sarpsborg v Манглеруд - View
Норвегия Элитесериен 02/29 15:00 - Ойлерс v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 02/27 17:30 - IHK Sparta Sarpsborg v Лиллехаммер - View
Норвегия Элитесериен 02/23 13:00 - Нарвик v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 02/20 17:30 - Фриск v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 02/15 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Волеренга - View
Норвегия Элитесериен 02/13 17:30 - IHK Sparta Sarpsborg v Грюнер - View
Норвегия Элитесериен 02/01 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Сторхамар - View
Норвегия Элитесериен 01/30 17:30 - Манглеруд v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 01/25 17:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Ойлерс - View
Норвегия Элитесериен 01/23 17:30 - Лиллехаммер v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 01/19 13:00 - Нарвик v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 01/16 17:30 - IHK Sparta Sarpsborg v Фриск - View
Норвегия Элитесериен 01/11 15:00 - Волеренга v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 01/09 17:30 - Грюнер v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 01/04 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Сторхамар - View
Норвегия Элитесериен 12/30 17:30 - Стьернен v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 12/28 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Стьернен - View
Норвегия Элитесериен 12/21 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Манглеруд - View
Норвегия Элитесериен 12/19 17:00 - Ойлерс v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 12/08 16:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Лиллехаммер - View
Норвегия Элитесериен 12/05 17:30 - Нарвик v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 12/01 16:00 1 Фриск v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 11/26 18:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Волеренга - View
Норвегия Элитесериен 11/23 15:00 - IHK Sparta Sarpsborg v Грюнер - View
Норвегия Элитесериен 11/21 18:00 - Сторхамар v IHK Sparta Sarpsborg - View
Норвегия Элитесериен 11/16 15:00 - [8] Стьернен v IHK Sparta Sarpsborg [6] L 5-3
Норвегия Элитесериен 11/14 17:30 - [10] Манглеруд v IHK Sparta Sarpsborg [6] W 2-6
Норвегия Элитесериен 11/02 17:00 - [6] IHK Sparta Sarpsborg v Ойлерс [1] L 3-4